Oferta

Legalizacja przyrządów pomiarowych

Firma Elektroterm przeprowadza kompleksowe kontrole i kalibracje urządzeń pomiarowych zarówno u klienta, jak i w siedzibie firmy. Legalizacja polega na sprawdzeniu, czy dany przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne. Wydaje się wówczas dowód legalizacji. Wykaz rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających obowiązkowej legalizacji został określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. I tak np. obowiązkowej legalizacji podlegają takie przyrządy jak np.: wagi, odmierzacze paliw ciekłych czy wodomierze.

Kalibracja przyrządów pomiarowych

Kalibracja czyli wzorcowanie, to czynności polegające na ustaleniu relacji między wartościami wielkości mierzonej (tymi, które zostały wskazane przez przyrząd pomiarowy) a wartościami wielkości fizycznych realizowanymi przez wzorzec jednostki miary wraz z podaniem niepewności tego pomiaru. Elektroterm to firma doświadczona i doskonale wykwalifikowana. Zajmujemy się kalibracją przyrządów pomiarowych. Eletroterm dysponuje świadectwem kwalifikacyjnym „E” w zakresie instalacji elektroenergetycznych do 15 kV, pomiarów instalacji, urządzeń oraz AKP.

Laboratorium AKP oferuje

 • badanie rozkładu temperatury w komorach urządzeń cieplnych laboratoryjnych i przemysłowych;
 • badanie rozkładu temperatury, także wilgotności w komorach urządzeń chłodniczych przemysłowych, laboratoryjnych, czy pomieszczeniach;
 • wzorcowanie termometrów oraz kontrole metrologiczne wilgotności i ciśnienia;
 • mierniki wielkości elektrycznych (prądu, napięcia, rezystancji);
 • mierniki parametrów instalacji elektrycznych (rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia);
 • montaż systemów monitoringu i rejestracji ciśnienia, temperatury i wilgotności w pomieszczeniach lub procesów technologicznych;
 • modernizacja przemysłowych urządzeń grzewczych (pieców) w zakresie sterowania, regulacji, i rejestracji temperatury oraz BHP;
 • naprawy i modernizacja urządzeń grzewczych;
 • pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1KV;
 • pomiary rozkładu temperatur w pomieszczeniach, piecach do obróbki cieplnej, komorach chłodniczych i suszarniach;
 • pomiary rezystancji uziemień;
 • legalizację przyrządów pomiarowych.